Wzory pism

Prosimy o umieszczanie na wszystkich dokumentach składanych do Sądu Rejonowego w Zwoleniu numeru PESEL!

 

Formularze udostępnione na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

 

Broszury wraz załącznikami - prawa i obowiązki obywatela w postępowaniu w sądzie i prokuraturze (udostępnione prze Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu "Ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości"):

 

Wdrożenie Standarów  Obsługi Interesantów:

Rejestr zmian dla: Wzory pism