Statystyka sądowa

Zgodnie z §122.1. pkt.9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019r. – Regulamin urzędowania sądów (Dz.U. z 2019, poz. 1141) zamieszczamy sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Zwoleniu sporządzone w ramach programu badań statystyznych statystyki publicznej.