Sąd Rejonowy w Zwoleniu

https://www.zwolen.sr.gov.pl/srz/ogloszenia/aktualnosci/8740,Informacja-o-wyborze-oferty.html
20.07.2024, 11:15

Informacja o wyborze oferty

Radom, dnia 15 grudnia 2022 roku

 

SĄD OKRĘGOWY W RADOMIU

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10

26-600 Radom

KD-135-129/22

Informacja o wyborze oferty

Sąd Okręgowy w Radomiu w związku z prowadzonym postępowaniem na „Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Zwoleniu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.” informuje, iż:

Wybrano ofertę złożoną przez:

CORTEN MEDIC TOMASZ SIKORA

ul. Beliny-Prażmowskiego 33a

26-600 Radom

DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU

 

Łukasz Kulesza

/-/ Na oryginale właściwy podpisy

 

Kryterium wyboru — 100% cena

Cena brutto — 12115,00 zł

 

Metadane

Data publikacji : 27.12.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Makuch Rafał

Opcje strony