Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu Nr Adm. – 021 - 16 - 3 / 2022 z dnia 25 lipca 2022 roku

Zarządzenie

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

Nr Adm. – 021 -  16  - 3 / 2022

z dnia 25 lipca 2022 roku

 

 

Na podstawie art. 22 § 1.1(a) w zw. art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) oraz § 39 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1141) zarządzam:

§ 1

Ustalić, że w okresie od 26 lipca 2022 roku do odwołania, z przyczyn technicznych tj. brak sprzętu komputerowego zadania należące do pracowników Biura Obsługi Interesantów, w celu obsługi interesantów: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego i III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich będą wykonywane w wyżej wskazanych Wydziałach, w pomieszczeniach sekretariatu w godzinach dotychczasowych.

§ 2

Treść zarządzenia podać do wiadomości pracownikom Sądu, pracownikom ochrony.

§ 3

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Zwoleniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w/m.

§ 4

Wykonanie zarządzenia zlecam Kierownikowi Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Na oryginale właściwy podpis.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 25.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Makuch Rafał

Opcje strony

do góry