Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu Nr Adm. – 021 - 16 / 2022 z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie utworzenia w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Biura Obsługi Interesantów

Zarządzenie

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

Nr Adm. – 021 -  16   / 2022

z dnia 23 maja 2022 roku

w sprawie utworzenia w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Biura Obsługi Interesantów

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) oraz § 25 i § 28 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1141)

zarządzam:

  1. Utworzenie z dniem 01 lipca 2022 roku w ramach Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Zwoleniu Biura Obsługi Interesantów, w celu obsługi interesantów: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego i III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich mieszczących się w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu przy ul. Moniuszki 6.
  2. W skład Biura Obsługi Interesantów wchodzi Czytelnia akt stanowiąca integralną część BOI Sądu Rejonowego w Zwoleniu.
  3. Nadzór nad wykonywaniem zadań Biura Obsługi Interesantów i Czytelni akt sprawuje Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej.
  4. Kierownicy sekretariatów wydziałów są zobowiązani do współpracy z pracownikiem obsługującym Czytelnię akt.
  5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Zwoleniu oraz umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Zwoleniu.

                                                                                          PREZES

                                                                                 Sądu Rejonowego

                                                                                     Piotr Chudzio

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 09.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Makuch Rafał

Opcje strony

do góry