Sąd Rejonowy w Zwoleniu

ZARZĄDZENIE Nr Adm. - 021 – 13 / 2022 Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 28 kwietnia 2022 roku

ZARZĄDZENIE

Nr Adm. - 021 – 13 / 2022

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

 z dnia 28 kwietnia 2022 roku

 

w sprawie określenia godzin przyjęć interesantów w dniu 02 maja 2022 roku

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a), art. 31a § 1 oraz 54, ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r. poz. 2072 ze zm.) oraz § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2021r., poz. 2046 t. j.), zarządzamy co następuje:

 

§ 1

Ustalić godziny przyjęć interesantów przez komórki organizacyjne zajmujące się obsługą interesantów tj. sekretariaty wydziałów cywilnego, karnego, rodzinnego i nieletnich, ksiąg wieczystych  w dniu 2 maja 2022 roku (poniedziałek) od godz. 8.00 do 15.00.

§2

Treść zarządzenia podać do wiadomości pracownikom Sądu, pracownikom ochrony

 

§ 3

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Zwoleniu  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w/m.

 

§4

Wykonanie zarządzenia zlecamy Kierownikowi Samodzielnej Sekcji Administracyjnej.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Na oryginale właściwe podpisy.

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 28.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Makuch Rafał

Opcje strony

do góry