Sąd Rejonowy w Zwoleniu

ZARZĄDZENIE Nr Adm. - 021 – 10 / 2022 Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu i p.o. Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 08 kwietnia 2022 roku

ZARZĄDZENIE

Nr Adm. - 021 – 10 / 2022

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

i p.o. Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

 z dnia 08 kwietnia 2022 roku

 

uwzględniając rekomendacje Ministerstwa Sprawiedliwości Biura Cyberbezpieczeństwa z dnia 12 października 2021 roku,  na podstawie art. 22 § 1 pkt.1
i art. 31a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020, poz. 2072t.j.)

 

 

zarządzamy

1. Wycofanie z użytku służbowego wszystkie urządzenia typu faks;

 2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 roku i podlega umieszczeniu na                                

       tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Zwoleniu.

Na oryginale właściwe podpisy.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Makuch Rafał

Opcje strony

do góry