Sąd Rejonowy w Zwoleniu

ZARZĄDZENIE Nr Adm. - 021 – 9 / 2022 Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 01 kwietnia 2022 roku

ZARZĄDZENIE

Nr Adm. - 021 – 9 / 2022

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

 z dnia 01 kwietnia 2022 roku

 

w sprawie uchylenia zarządzenia z dnia 27 maja 2020 roku nr Adm. -021- 22 / 20       w sprawie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Zwoleniu w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

 

 

§1

uchylić zarządzenie z dnia 27 maja 2020 roku nr Adm. – 021 - 22 / 20 w sprawie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Zwoleniu w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

 

§2

Treść zarządzenia podać do wiadomości pracownikom Sądu, pracownikom ochrony

 

§3

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej tutejszego sądu, Biuletynie Informacji Publicznej.

§4

Wykonanie zarządzenia zlecamy Kierownikowi Samodzielnej Sekcji Administracyjnej.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Na oryginale właściwe podpisy.

 

 

Metadane

Data publikacji : 04.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Makuch Rafał

Opcje strony

do góry