Sąd Rejonowy w Zwoleniu

ZARZĄDZENIE Nr Adm. - 021 –21 /2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu

ZARZĄDZENIE 

Nr Adm. - 021 –21 /2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

 z dnia 13 maja 2020 roku

w sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu

 

           W związku z ograniczeniem działalności sądów w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz przedłużającym się procesem legislacyjnym dotyczącym kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020r., poz.374) na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 37a § 3 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2020r., poz.365) oraz § 30 ust.1 pkt. 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019r., poz.1141 ze zm.), a także przepisów ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020r., poz.374)
zarządzam co następuje:

§1

Odwołuje się terminy sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu w okresie od dnia 18 maja 2020 roku do dnia 29 maja 2020 roku z wyłączeniem spraw pilnych, określonych w art. 14a ust.4 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020r., poz. 374) oraz uznanych za pilne przez Prezesa Sądu.

§2

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przed wejściem do budynku Sądu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                              PREZES

                                                                                                 SĄDU REJONOWEGO

                                                                                                            Piotr Chudzio

                                                                                               Na oryginale właściwy podpis

Metadane

Data publikacji : 14.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry