Sąd Rejonowy w Zwoleniu

ZARZĄDZENIE Nr Adm. - 021 – 22 / 2021 Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu z dnia 10 sierpnia 2021 roku

 

ZARZĄDZENIE 

Nr Adm. - 021 – 22  / 2021

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

 z dnia 10 sierpnia 2021 roku

 

 

W związku z migracją Systemu Obsługi Wydziałów Ksiąg Wieczystych i weryfikacją plików CSV występować będą ograniczenia w rejestrowaniu wniosków oraz dokonywaniu wpisów i wydawaniu odpisów z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych 

 

zarządzam:

 

§ 1

 

1.W dniu 11 sierpnia 2021 roku wyłączenie systemu SOWKW do czasu przeprowadzenia migracji Systemu Obsługi Wydziałów Ksiąg Wieczystych.

2.W dniu 11 sierpnia 2021 roku Biuro Podawcze IV Wydziału  Ksiąg Wieczystych jest nieczynne dla interesantów.

§ 2

Treść zarządzenia podać do wiadomości wszystkich pracowników.

 

§ 3

Informacje zawarte w § 1 ogłosić na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu               

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia zlecam Kierownikowi Samodzielnej Sekcji Administracyjnej w /m

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2021 roku.

Na oryginale właściwy podpis

 

 

Metadane

Data publikacji : 10.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry