Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu z dnia 12 sierpnia 2021 roku Nr Adm. – 021 – 23 / 21

Zarządzenie

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

                                                                                                                           z dnia 12 sierpnia 2021 roku

Nr Adm. – 021 – 23 / 21

 

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr  Adm. – 021 – 9 / 20 z dnia 13 marca 2020 roku

w sprawie zniesienia do odwołania dyżurów poniedziałkowych

w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu

 

§ 1

Uchylam zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu z dnia 13 marca 2020 roku nr Adm.-021-9/20 w sprawie zniesienia  do odwołania dyżurów pełnionych w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu w poniedziałki od godz. 15.30 do godz. 18.00 i przywracam obowiązek pełnienia tych  dyżurów przez komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Zwoleniu,  zajmujące się obsługą interesantów - stosownie do przepisu § 39.3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019, poz.1141 ze zm.).

 

§ 2

Na miejsce pełnienia dyżuru w każdy poniedziałek I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego i III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich wskazuje pomieszczenie Biura Podawczego pokój nr 2 i 3 (parter budynku sądu). Miejsce pełnienia dyżurów przez
IV Wydział Ksiąg Wieczystych nie ulega zmianie.

 

 

§ 3

Nie przeprowadza się bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach poszczególnych komórek organizacyjnych  w godzinach urzędowania Sądu Rejonowego w Zwoleniu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16  sierpnia 2021 roku.

 

§ 5

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Zwoleniu oraz na tablicy ogłoszeń.

 

                                                                                                          PREZES

                                                                                                Sądu Rejonowego

                                                                                                     Piotr Chudzio

 

Metadane

Data publikacji : 12.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry