Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Zarządzenie Nr Adm. – 021 – 28 / 2021

Zarządzenie

Nr Adm. – 021 – 28 / 2021

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

z dnia 01 października 2021 roku

w sprawie ustalenia  dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 roku

 

         Na podstawie art. 22§1 pkt 1 lit. a art. 31a§1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020r. poz. 2072) w związku z §39 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1141 ze zm.) i na podstawie art. 130§2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.) w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 26.09.1982r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 537) w związku z art. 18 ustawy z dnia 18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. z 2018r. poz. 577) zarządza się co następuje:

 

§1

Ustala się dzień 07 stycznia 2022r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Zwoleniu w zamian za święto przypadające w dniu 01 stycznia 2022r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy. 

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Zwoleniu.

 

   §3

O treści zarządzenia powiadomić pracowników tutejszego Sądu pocztą elektroniczną.

 

        §4

Wykonanie zarządzenia w §3 i §4  zlecamy głównemu specjaliście ds. administracyjnych.

Na oryginale właściwy podpis.

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 04.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry