Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Zarządzenie Nr Adm. – 021 - 41 / 2023 Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany godzin przyjmowania korespondencji w dniu 29.12.2023r. w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu

Zarządzenie

Nr Adm. – 021 - 41 / 2023

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany godzin przyjmowania korespondencji

w dniu 29.12.2023r.

w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu

 

 

 

§ 1

 

Biuro Podawcze oraz Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych tutejszego Sądu w dniu 29.12.2023 roku przyjmuje korespondencje do godziny 13.00.

 

 

§ 2

 

 

treść zarządzenia podać do wiadomości pracownikom Sądu, umieścić na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej tutejszego Sądu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 28.12.2023
Data modyfikacji : 31.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Makuch Rafał
Osoba modyfikująca informację:
Makuch Rafał

Opcje strony

do góry