Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Zarządzenie Nr Adm. 021 – 38 /23 Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 05 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 roku

Zarządzenie Nr Adm. 021 – 38 /23

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 05 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia dodatkowego

dnia wolnego od pracy w 2024 roku

 

 

Na podstawie art. 22§1 pkt 1 lit.a i art. 31a§l pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023r. poz. 217 ze zm.) w związku z §39 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2022r. poz. 2514) i na podstawie art. 130§2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2023r. poz. 1465 ze zm.) w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 26.09.1982r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1917) w związku z art. 18 ustawy z dnia 18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. z 2018r. poz. 577 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§1

Ustala się dzień 08 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Zwoleniu w zamian za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2024 roku (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                    Prezes                                                                            Dyrektor

Sądu Rejonowego                                                           Sądu Okręgowego           

                 w Zwoleniu                                                                      w Radomiu

            Piotr Chudzio                                                                     Monika Maciąg

/na oryginale właściwy podpis/                                             /na oryginale właściwy podpis/

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Makuch Rafał

Opcje strony

do góry