Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Kasa i konta bankowe


Numery kont Sądu Rejonowego w Zwoleniu:

 

Sąd Rejonowy w Zwoleniu 18 1010 0055 1733 0050 6500 0000

 

  • I Wydział Cywilny - 88101000551733005065000001
  • II Wydział Karny - 61101000551733005065000002
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 34101000551733005065000003
  • IV Wydział Ksiąg Wieczystych - 07101000551733005065000004
  • Samodzielna Sekcja Administracyjna - 06101000551733005065000022


 

 Konto dochodów:

Nr 18 1010 0055 1733 0050 6500 0000  (opłaty sądowe i koszty)Rachunek, na które należy wpłacać zaliczki na postępowanie sądowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/Warszawa
13 1130 1062 0000 0564 0120 0001

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w PLN
 PLN    54 1130 1017 0021 1000 0090 0004

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w USD
 USD    27 1130 1017 0021 1000 0090 0005

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w EUR
 EUR    11 1130 1017 0021 1000 0090 0002

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w CHF
 CHF    38 1130 1017 0021 1000 0090 0001

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w GBP 
 GBP    81 1130 1017 0021 1000 0090 0003

Konto Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

 

 

 

BGK III O/Warszawa
76 1130 1017 0000 0564 0120 0008

 

 

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalikowanie wpłaty:

  1. imię i nazwisko /nazwa firmy/;
  2. wydział, którego wpłata dotyczy;
  3. sygnatura akt;
  4. numer katy dłużnika.

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Metadane

Data publikacji : 02.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry