Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Darmowa Pomoc Prawna -Ogólne Informacje

Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej został zapewniony od 1 stycznia 2016 r.
 
Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
·         osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
·         osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
·         osoby, które ukończyły 65. lat,
·         osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
·         kombatanci,
·         weterani,
·         zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 
Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
·         poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
·         wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
·         pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
·         sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
·         prawa pracy,
·         przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
·         prawa cywilnego,
·         prawa karnego,
·         prawa administracyjnego,
·         prawa ubezpieczeń społecznych,
·         prawa rodzinnego,
·         prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
 
Najblizsze Punkty Darmowej Pomocy Prawnej:
 

Policzna, ul. Bolesława Prusa 11 - Urząd Gminy w Policznej- lok. nr 16

Godziny otwarcia: czw. godz. 10-14

26-706 Tczów, lok. Nr 21 - Urząd Gminy w Tczowie

Godziny otwarcia: śr. godz. 10-14


Przyłęk- Urząd Gminy w Przyłęku lok. nr 18

Godziny otwarcia: pon. godz. 10-14

1. Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-ze-zmiana-przepisow-ustawy-o.html

2. Zestawienie wprowadzonych zmian w ustawie, w związku z rosprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-w-ustawie-o-nieodplatnej-pomocy.html

3. Komunikat w związku z opracowaniem przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-z-opracowaniem-zalecen.html


Metadane

Data publikacji : 29.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry