Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Petycje

PETYCJE

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U.2014.1195), w tym miejscu będą publikowane informacje określone w art. 8 i 14 ustawy.

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Sądu Rejonowego w Zwoleniu

Lp.

Wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Data wpływu petycji do Sądu

Przewidywany termin załatwienia petycji

Przebieg postępowania, sposób załatwienia petycji

1.

Osoba fizyczna

Zmiana zarządzenia w sprawie udostępnienia danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych poprzez rozpoczęcie publikacji następujących spraw:
1/ Z repertorium „Cz” w sprawach cywilnych.
2/ Z repertorium „RCz” w sprawach rodzinnych i nieletnich.

 

15.02.2021r.

Niezwłocznie, nie później niż do 14.05.2021r.

Zawiadomienie z dnia 23.02.2021 r. o sposobie załatwienia petycji

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 23.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry