Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Zarządzenie w sprawie powołania zespołu przewodników

Zarządzenie

Adm. - 021 - 25 / 2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

z dnia 01 września 2020 roku

 

w sprawie wyznaczenia przewodników do pomocy osobom w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania.

 

Na podstawie § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r.poz. 1141) oraz z uwagi na występujące w budynku Sądu Rejonowego w Zwoleniu bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym, w celu ułatwienia dostępu do budynku oraz przemieszczania się wewnątrz osobom niepełnosprawnym

zarządzamy:

1. Wyznaczenie zespołu przewodników do pomocy osobom w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania w osobach pracowników Biura Podawczego tj.

- Joanna Sitek - sekretarka tel. 48 676 30 - 51

- Anna Hernik - sekretarka tel. 48 676 30 - 51

2. Koordynację pracy zespołu powierzamy głównemu specjaliście ds. administracyjnych Małgorzacie Stępień.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Na oryginale właściwe podpisy.

Metadane

Data publikacji : 21.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry