Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Informacje ogólne dotyczące funkcjonowania Sądu-tekst łatwy do czytania.

Gdzie mieści się Sąd Rejonowy w Zwoleniu?
Sąd Rejonowy w Zwoleniu mieści się w Zwoleniu, przy ulicy Moniuszki 6

Kto zarządza sądem?

Sądem zarządza Prezes Sądu

i Dyrektor Sądu.
 

 

 

 

 

Kto pracuje w sądzie?

W sądzie pracują:

  • sędziowie,
  • referendarz,
  • asystenci sędziów,
  • kuratorzy zawodowi,
  • urzędnicy
  • inni pracownicy. 
  •                            ,

Czym zajmuje się Sąd?

Sąd rozpoznaje sprawy:
- z zakresu prawa cywilnego,
- z zakresu prawa karnego i wykroczeń,
- z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
- wieczystoksięgowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak skontaktować się z Sądem Rejonowym w Zwoleniu

Aby załatwić sprawy w Sądzie osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

- napisać pismo i przynieść do Biura Podawczego, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty 

- wysłać pismo na adres:

Sąd Rejonowy w Zwoleniu

ul. Moniuszki 6

26-700 Zwoleń

           

napisać wiadomość i wysłać na adres e-  mailowy
biuro.podawcze@zwolen.sr.gov.pl                                                           

 

 

-zadzwonić pod numer


48 676 30 51
48 676 31 32                       

                                    

 

przyjść do Sądu i porozmawiać z pracownikiem w godzinach

w poniedziałek od 7.30 do 18.00,

od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30                                                              

 

 

Gdzie można przeczytać akta sądowe?

Czytelnia akt sądowych znajduje się w budynku

Sądu Rejonowego

w Zwoleniu

ul. Moniuszki 6         

                                                            

Czy budynek Sądu jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami?

Na parkingu zewnętrznym wyznaczone jest 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.                                                             

 

Wejście z psem asystującym oraz psem przewodnikiem

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

O możliwości wejścia na salę rozpraw decyduje sąd.

W pomieszczeniu Biura Podawczego pokój nr 2 i 3 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

 

 

W pomieszczeniu Biura Podawczego pokój nr 2 i 3 znajduje się pętla indukcyjna.

W budynku Sądu znajduje się 1 toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

W budynku Sądu nie ma windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

 

Pomieszczenia znajdujące się  na parterze budynku Sądu oraz pomieszczenia sal rozpraw  posiadają oznaczenia w alfabecie Braille’a.

 

Na każdej kondygnacji budynku Sądu znajdują się tablice tyflograficzne.

Metadane

Data publikacji : 27.04.2022
Data modyfikacji : 21.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Makuch Rafał
Osoba modyfikująca informację:
Makuch Rafał

Opcje strony

do góry