Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Biegli sądowi

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Radomiu dostępna jest:

  • w załączniku poniżej, 
  • we wszystkich sekretariatach Sądu Rejonowego w Zwoleniu w godzinach pracy sądu,
  • na stronie Sądu Okręgowego w Radomiu: http://www.radom.so.gov.pl

 

Biegłym sądowym może zostać osoba, która:

  1. Korzysta w pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2. ukończyła 25 lat życia;
  3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
  4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
  5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu.

Biegłym - tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - "T2" - tłumacz-biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka, wydawane przez Polski Związek Głuchych.

/Dz.U.05.15.133, § 12  i §13 /

Metadane

Data publikacji : 03.07.2016
Data modyfikacji : 19.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Makuch Rafał

Opcje strony

do góry