Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Plan działalności Sądu Rejonowego w Zwoleniu na rok 2024

SĄD REJONOWY W ZWOLENIU

    ul. Moniuszki 6

26-700 Zwoleń

Plan działalności Sądu Rejonowego w Zwoleniu na rok 2024

  CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2024

L.p.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie
do dokumentu
o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia
na koniec 2024 roku

1

2

3

4

5

6

1.

Zapewnienie dostępnego i otwartego na obywatela wymiaru sprawiedliwości

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)

97,0%

 1. Działalność orzecznicza – sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.
 2. Sprawowanie wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądu.
 3. Prowadzenie bieżącej analizy wyników pracy sądu
  oraz podejmowanie czynności nadzorczych celem zapewnienia prawidłowego toku urzędowania sądu.
 4. Monitorowanie poziomu etatyzacji i obsady stanowisk: sędziowskich, referendarskich, asystenckich, urzędniczych oraz innych pracowników, celem zapewnienia optymalnej obsady w ramach przyznanych limitów.
 5. Działalność szkoleniowa – podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 6. Dążenie do zapewnienia odpowiednich, optymalnych warunków organizacyjnych, technicznych, lokalowych
  oraz infrastrukturalnych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania sądu.

Plan działalności Ministra Sprawiedliwości na rok 2024 dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość.

Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Lublinie dla obszaru apelacji lubelskiej na rok 2024 .

Wskaźnik opanowania wpływu głównych kategorii spraw rozpatrywanych przez sądy
I instancji

95,0%

Wskaźnik sprawności postępowania sądowego
(wg metodologii CEPEJ)
(w dniach)

80,0

2.

Standaryzacja systemów organizacji pracy w wymiarze sprawiedliwości

Liczba etatów asystenckich przypadających na jeden etat sędziego

0,60

 1. Monitorowanie poziomu etatyzacji asystentów – analiza zwolnionych etatów asystenckich celem właściwego
  ich rozmieszczenia, efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych.
 2. Zapewnienie optymalnej obsady w ramach przyznanych limitów.

Plan działalności Ministra Sprawiedliwości na rok 2024 dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość. Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Lublinie dla obszaru apelacji lubelskiej na rok 2024 .

3.

Upowszechnianie mediacji oraz innych polubownych metod rozwiązywania sporów, jako rzeczywistej
i ogólnodostępnej alternatywy dla spornych postępowań sądowych

Odsetek spraw skierowanych
do mediacji w stosunku
do wszystkich spraw wpływających do sądów,
w których mediacja może
być zastosowana

0,8%

Promocja, propagowanie oraz wsparcie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR).

Plan działalności Ministra Sprawiedliwości na rok 2024 dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość. Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Lublinie dla obszaru apelacji lubelskiej na rok 2024 .

 

SĄD REJONOWY W ZWOLENIU

        ul. Moniuszki 6

   26-700 Zwoleń

Plan działalności Sądu Rejonowego w Zwoleniu na rok 2024 – KOREKTA

  CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2024

L.p.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie
do dokumentu
o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia
na koniec 2024 roku

1

2

3

4

5

6

1.

Zapewnienie dostępnego i otwartego na obywatela wymiaru sprawiedliwości

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)

97,0%

 1. Działalność orzecznicza – sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.
 2. Sprawowanie wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądu.
 3. Prowadzenie bieżącej analizy wyników pracy sądu
  oraz podejmowanie czynności nadzorczych celem zapewnienia prawidłowego toku urzędowania sądu.
 4. Monitorowanie poziomu etatyzacji i obsady stanowisk: sędziowskich, referendarskich, asystenckich, urzędniczych oraz innych pracowników, celem zapewnienia optymalnej obsady w ramach przyznanych limitów.
 5. Działalność szkoleniowa – podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 6. Dążenie do zapewnienia odpowiednich, optymalnych warunków organizacyjnych, technicznych, lokalowych
  oraz infrastrukturalnych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania sądu.

Plan działalności Ministra Sprawiedliwości na rok 2024 dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość.

Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Lublinie dla obszaru apelacji lubelskiej na rok 2024 .

Wskaźnik opanowania wpływu głównych kategorii spraw rozpatrywanych przez sądy
I instancji

95,0%

Wskaźnik sprawności postępowania sądowego
(wg metodologii CEPEJ)
(w dniach)

90,0

2.

Standaryzacja systemów organizacji pracy w wymiarze sprawiedliwości

Liczba etatów asystenckich przypadających na jeden etat sędziego

0,60

 1. Monitorowanie poziomu etatyzacji asystentów – analiza zwolnionych etatów asystenckich celem właściwego
  ich rozmieszczenia, efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych.
 2. Zapewnienie optymalnej obsady w ramach przyznanych limitów.

Plan działalności Ministra Sprawiedliwości na rok 2024 dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość. Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Lublinie dla obszaru apelacji lubelskiej na rok 2024 .

3.

Upowszechnianie mediacji oraz innych polubownych metod rozwiązywania sporów, jako rzeczywistej
i ogólnodostępnej alternatywy dla spornych postępowań sądowych

Odsetek spraw skierowanych
do mediacji w stosunku
do wszystkich spraw wpływających do sądów,
w których mediacja może
być zastosowana

0,8%

Promocja, propagowanie oraz wsparcie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR).

Plan działalności Ministra Sprawiedliwości na rok 2024 dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość. Plan działalności Sądu Apelacyjnego w Lublinie dla obszaru apelacji lubelskiej na rok 2024 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 31.12.2023
Data modyfikacji : 29.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Makuch Rafał
Osoba modyfikująca informację:
Makuch Rafał

Opcje strony

do góry