Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Organizacja praktyk studenckich w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu

Sąd Rejonowy w Zwoleniu uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM (http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej-w-2015-roku).

Studentów zainteresowanych kontaktem z naszą jednostką i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 048 664 80 02 /lub mailowo pod adresem: administracja@zwolen.sr.gov.pl

1.Praktyki studenckie organizowane w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu są nieodpłatne.
2.O przyjęcie na praktyki studenckie w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów licencjackich albo jednolitych magisterskich.
3.Studenci zainteresowani odbywaniem praktyk w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu proszeni są o składanie (przesyłanie) wypełnionego formularza aplikacyjnego (wg załączonego wzoru), co najmniej na dwa tygodnie przed terminem praktyki na adres:

 Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Samodzielna Sekcja Administracyjna

 ul. Moniuszki 6

26-700 Zwoleń.

4. Przyjęcie studenta na praktykę wymaga podpisania przez Prezesa Sądu Rejonowego  w Zwoleniu umowy (porozumienia) z uczelnią kierującą.

·         porozumienie określa prawa i obowiązki obu stron oraz czas trwania praktyki studenckiej.

5. Warunkiem koniecznym do odbycia praktyki studenckiej jest ubezpieczenie studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki (w przypadku, gdy ubezpieczenie studenta przez szkołę nie jest możliwe, student obowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie).

6. Student po rozpoczęciu praktyki studenckiej:

  • składa oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
  • ochrony informacji niejawnych,
  • odbywa szkolenie bhp,
  • odbywa szkolenie ppoż.
  • odbywają szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Informujemy, że materiały i informacje dotyczące organizacji praktyk studenckich w administracji rządowej w 2015 roku dostępne są na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (linki poniżej):

http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej-w-2015-roku

lub

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/praktyki-studenckie-w-a/3047,Praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej.html

Metadane

Data publikacji : 22.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry