Mediacja

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu

 

 

 
 
 
Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych
 

 

 
 
Listy mediatorów prowadzone w Sądzie Okręgowym w Radomiu

 

 
 

Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich

Rejestr zmian dla: Mediacja