Księgi wieczyste

Dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych realizowany jest poprzez

 

Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

 

Adres strony internetowej Portalu: http://ekw.ms.gov.pl.