INFORMACJE PODMIOTOWE BIP

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP
•       Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie - ”ustawa”, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Ustawa z dnia 6 września 2001r. t.j. Dz.U.2016.1764)
•       Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie - ”rozporządzenie”, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2007 r. nr 10 poz. 68)
•       Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez ”Podmiot” zobowiązany do tego ustawą.
•       ”Podmiot” oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, czyli XXX. w XXX.
•       ”BIP” oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.
•       W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.
•       W lewej części ekranu znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w których zestawione są informacje publiczne udostępnione w BIP.
•       W prawej górnej części ekranu znajduje się moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP, zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.
•       Wizualizacja podmiotowej strony BIP jest zintegrowana z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera, pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w BIP.
•       Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.plotwiera się w nowym oknie
•       W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.
Wyjaśnienia dotyczące odnośników BIP:
•       ”Redakcja” - zawiera dane określające tożsamość osoby lub osób, które obsługują Biuletyn Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia są to wyznaczeni pracownicy Podmiotu.
•       Logo BIP czyli link na www.bip.gov.plotwiera się w nowym oknie - pozwala na otwarcie w nowym oknie przeglądarki internetowej strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz Podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami.
•       Statystyki - zawiera szczegółowe informacje na temat oglądalności poszczególnych podstron menu przedmiotowego.
•       Mapa Strony - zawiera schemat budowy menu przedmiotowego.
•       Pomoc - instrukcja korzystania ze stron BIP.
•       Rejestr Zmian - zawiera informacje dotyczące wprowadzanych zmian na stronach tzn. datę zmiany, w którym katalogu menu przedmiotowego dokonano zmiany i jakiego rodzaju jest to zmiana. Rejestr umożliwia przeszukiwanie zmian dokonanych w określonych dniach oraz ich sortowanie.

 

Rejestr zmian dla: INFORMACJE PODMIOTOWE BIP

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-30
Publikacja w dniu:
2021-03-30
Opis zmiany:
b/d