Rejestry i ewidencje

Krajowy Rejestr Sądowy 
http://www.ms.gov.pl/krs/krs.php
- obszar właściwości  Sądu Okręgowego w Radomiu 
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

02 – 315  Warszawa 
ul. Barska 28/30
tel.(0 22) 570 – 55 – 11Krajowy Rejestr Karny
http://www.ms.gov.pl/krk/krk.php
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Radomiu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 26-600 Radom
tel. 0 prefiks 48 36 80 323
fax. 368 03 03Rejestr Zastawów 
http://www.ms.gov.pl/rz/rz.php  
– obszar właściwości sądów rejonowych należących do okręgu radomskiego 
Sąd Rejonowy w Lublinie
20 - 607 Lublin
ul. Konrada Wallenroda 4d

Rejestr zmian dla: Rejestry i ewidencje