Prezes Sądu

Prezes Sądu Rejonowego

Prezes Sądu
SSR Piotr Paweł Chudzio
tel. (048) 664 80 02
pokój nr 111

 

 


Prezes Sądu Rejonowego w Zwoleniu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków 
w każdą środę w godzinach od 10.00 do 14.00.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu