2020

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2020
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za  rok 2020
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2020
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2020
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2020
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2020
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2020
MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2020
MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika za  rok 2020

MS-S62r sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych za rok 2020

OOw MS-S1r za rok 2020

OOw MS-S5r za rok 2020

OOw MS-S16/18 za rok 2020

OOw MS-S20KW za rok 2020

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2020r.
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2020r.
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2020r.
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2020r.
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2020r.
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2020r.
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2020r.
MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2020r.
MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika za  I półrocze 2020r.

OOw MS-S1r za I półrocze 2020r.

OOw MS-S5r za I półrocze 2020r.

OOw MS-S16/18 za I półrocze 2020r.

OOw MS-S20KW za I półrocze 2020r.

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: 2020

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-22
Publikacja w dniu:
2021-01-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-30
Publikacja w dniu:
2020-07-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-30
Publikacja w dniu:
2020-07-30
Opis zmiany:
b/d