2019

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2019r. 
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2019r.
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2019r.
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2019r.
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2019r.
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2019r.
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2019r.
MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2019 r.
MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika za I półrocze 2019r.

OOw MS-S1r za I półrocze 2019

OOw MS-S5r za I półrocze 2019r.

OOw MS-S16/18 za I półrocze 2019 r.

OOw MS-S20KW za I półrocze 2019r.

II półrocze 2019r.

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za II półrocze 2019r.
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za II półrocze 2019r.
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za II półrocze 2019r.
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za II półrocze 2019r.
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za II półrocze 2019r.
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za II półrocze 2019r.
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za II półrocze 2019r.
MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za II półrocze 2019r.
MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika za  II półrocze 2019r.

OOw MS-S1r za II półrocze 2019r.

OOw MS-S5r za II półrocze 2019r.

OOw MS-S16/18 za II półrocze 2019r.

OOw MS-S20KW za II półrocze 2019r.

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: 2019

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-20
Publikacja w dniu:
2020-01-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-17
Publikacja w dniu:
2019-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-17
Publikacja w dniu:
2019-07-17
Opis zmiany:
b/d