ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZNIESIENIA SEKCJI WYKONYWANIA ORZECZEŃ I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SĄDOWYCH

Zarządzenie w sprawie zniesienia Sekcji Wykonywania Orzeczeń i Windykacji Należności Sądowych

ZARZĄDZENIE NR 30/2017

PREZESA SĄDU APELACYJNEGO W LUBLINIE

Z DNIA 26 LIPCA 2017 R.

 

w sprawie zniesienia Sekcji Wykonywania Orzeczeń i Windykacji Należności Sądowych w ramach II Wydziału Karnego

Sądu Rejonowego w Zwoleniu

 

                Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. A ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) w związku z § 21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Znosi się Sekcję Wykonywania Orzeczeń i Windykacji Należności Sądowych w ramach II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Zwoleniu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

 

Kserokopia zarządzenia - poniżej "Pliki do pobrania"

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZNIESIENIA SEKCJI WYKONYWANIA ORZECZEŃ I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SĄDOWYCH

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-15
Publikacja w dniu:
2017-09-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-15
Publikacja w dniu:
2017-09-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-15
Publikacja w dniu:
2017-09-15
Opis zmiany:
b/d