Zarządzenie Nr Adm. – 021 – 9 / 2017

 

Zarządzenie

Nr Adm. – 021 – 9 / 2017

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

 

z dnia 28 lutego 2017 roku

w sprawie ustalenia  dnia wolnego od pracy w 2017 roku

 

 

 

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2016r., poz. 1666 t.j.)   zarządzamy co następuje:

 

        §1

Ustalamy dzień 13 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Zwoleniu w związku ze świętem przypadającym w sobotę
11 listopada 2017 roku.

 

  • §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Zwoleniu.

 

  • §3

O treści zarządzenia powiadomić pracowników tutejszego Sądu pocztą elektroniczną.

 

  • §4

Wykonanie zarządzenia w §2 i §3  zlecamy głównemu specjaliście ds. administracyjnych.

 

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr Adm. – 021 – 9 / 2017