Zarządzenie Nr Adm. – 021 – 8 / 2017

 

Zarządzenie

Nr Adm. – 021 – 8 / 2017

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

 

z dnia 28 lutego 2017 roku

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku

 

 

 

Na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2016r., poz. 1511 z późn.zm.) w związku z art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2017r., poz.246 t.j.) zarządzamy co następuje:

 

§1

  1. 1.      Ustalamy dzień 02 maja 2017 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Zwoleniu, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 13 maja 2017 roku.
  2. 2.     Ustalamy dzień 16 czerwca 2017 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Zwoleniu, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 10 czerwca 2017 roku.
  3. 3.     Ustalamy dzień 14 sierpnia 2017 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Zwoleniu, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 26 sierpnia 2017 roku.

 

  • §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Zwoleniu.

 

  • §3

O treści zarządzenia powiadomić pracowników tutejszego Sądu pocztą elektroniczną.

 

  • §4

Wykonanie zarządzenia w §2 i §3  zlecamy głównemu specjaliście ds. administracyjnych.

 

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr Adm. – 021 – 8 / 2017