Zarządzenie Nr Adm. – 021 - 39 / 2019

Zarządzenie

Nr Adm. – 021 - 39 / 2019

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

z dnia 09 grudnia 2019 roku

w sprawie skrócenia godzin przyjęć interesantów

w dniu 23.12.2019r.

w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu

 

 

 Na podstawie § 39 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019, poz. 1141)

 

zarządzam

 

§ 1

 

w dniu 23 grudnia 2019 roku skrócenie godzin przyjęć interesantów do godziny 15/30.

§ 2

 

Treść zarządzenia podać do wiadomości Prezesowi Sądu Okręgowemu w Radomiu, Dyrektorowi Sądu Okręgowemu w Radomiu, pracownikom Sądu, pracownikom ochrony w/m.

 

§ 3

 

Odpis zarządzenia opublikować na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu.

§ 4

 

wykonanie zarządzenia zlecam głównemu specjaliście ds. administracji tutejszego Sądu.

Na oryginale właściwy podpis.

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr Adm. – 021 - 39 / 2019

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-12-09
Publikacja w dniu:
2019-12-09
Opis zmiany:
b/d