Zarządzenie Nr Adm. – 021 - 3 / 2020

Zarządzenie

Nr Adm. – 021 – 3 / 2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

 

z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2020 roku

 

 

 

Na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1915) w związku z art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018r., poz. 577) zarządzamy co następuje:

 

§1

Ustalamy dzień 12 czerwca 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Zwoleniu, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 06 czerwca 2020 roku.

 

  • §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Zwoleniu.

 

  • §3

O treści zarządzenia powiadomić pracowników tutejszego Sądu pocztą elektroniczną.

 

  • §4

Wykonanie zarządzenia w §2 i §3  zlecamy głównemu specjaliście ds. administracyjnych.

Na oryginale właściwy podpis.

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr Adm. – 021 - 3 / 2020

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-10
Publikacja w dniu:
2020-02-10
Opis zmiany:
b/d