Zarządzenie Nr Adm. – 021 – 2 / 2020

Zarządzenie

Nr Adm. – 021 – 2 / 2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu

 

z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia  dni wolnych od pracy w 2020 roku

 

 

 

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1040)   zarządzamy co następuje:

 

        §1

  1. Ustalamy dzień 14 sierpnia 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Zwoleniu w związku ze świętem przypadającym w sobotę 15 sierpnia 2020 roku.
  2. Ustalamy dzień 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Zwoleniu w związku ze świętem przypadającym w sobotę 26 grudnia 2020 roku.

 

 

  • §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Zwoleniu.

 

  • §3

O treści zarządzenia powiadomić pracowników tutejszego Sądu pocztą elektroniczną.

 

  • §4

Wykonanie zarządzenia w §2 i §3  zlecamy głównemu specjaliście ds. administracyjnych.

Na oryginale właściwy podpis.

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr Adm. – 021 – 2 / 2020

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-10
Publikacja w dniu:
2020-02-10
Opis zmiany:
b/d