Statystyka sądowa

Zgodnie z §11 pkt 1 ust 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwosci – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U 2015. 2316 z późn. zm.) zamieszczamy sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Zwoleniu sporządzone w ramach programu badań statystyznych statystyki publicznej