Portal informacyjny

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Zwoleniu określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr Adm-021-32/15 Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu.

 Portal Informacyjny dostępny jest pod adresem:

portal.lublin.sa.gov.pl