Pomoc prawna

Serwis internetowy Ministerstwa Sprawiedliwości

"Darmowa pomoc prawna od 1 stycznia 2016 r."

(podstawa prawna ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.)

_______________________________________________________________________________________________

Wykaz ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/wykaz-osrodkow-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/

Informacje dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informatory-i-poradniki/

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

http://rejestr.adwokatura.pl/  

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna