2017

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za 2017r

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2017r

MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2017r

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2017r

MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2017r

MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2017r

MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2017r

MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2017r

MS-Kom23 sprawozdanie z czynnosci komornika za 2017r

 

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2017 roku
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2017 roku
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej z I półrocze 2017 roku
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2017 roku
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2017 roku
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2017 roku
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2017 roku
MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2017 roku
MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika za I półrocze 2017 roku

Rejestr zmian dla: 2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-25
Publikacja w dniu:
2018-01-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-25
Publikacja w dniu:
2018-01-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-13
Publikacja w dniu:
2017-07-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-13
Publikacja w dniu:
2017-07-13
Opis zmiany:
b/d